Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ


ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Η τεράστια μείωση της χρηματοδότησης του ΟΚΑΝΑ έχει ως αποτέλεσμα οι μονάδες υποκατάστασης του οργανισμού και οι υποστηρικτικές προς αυτές δομές (ΜΑΒΥ) να λειτουργούν πέρα και έξω από κάθε αποδεκτό (επιστημονικά και ηθικά) όριο διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ασφάλειας των ασθενών.
Όπως ήδη γνωρίζετε, πέραν των ελλείψεων σε προσωπικό των χρονολογούμενων από τη δημιουργία των μονάδων (Σεπτέμβριος 2011 και εντεύθεν), πλέον
ü  η φύλαξη αλλά και η καθαριότητα έχουν καταστεί επικίνδυνα ανεπαρκείς λόγω των περικοπών ωρών
ü  οι μονάδες λειτουργούν χωρίς τη δυνατότητα των στοιχειωδών τοξικολογικών ελέγχων για την ασφάλεια των χορηγούμενων ασθενών (υπό αυτές τις συνθήκες δεν τίθεται καν το θέμα της εφαρμογής του συστήματος κινήτρων για τη λήψη Take Home όπως ορίζεται από το πλαίσιο)
ü  παρατηρούνται προβλήματα στην προμήθεια των υποκαταστάτων  (μη έγκαιρη προμήθεια, ποικιλία γενοσήμων), με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία προσωπικού και θεραπευομένων
ü   παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις σε βασικά υλικά.
ü   η Μονάδα Άμεσης Βοήθειας και Υποστήριξης δεν διαθέτει αντιδραστήρια για τη διεξαγωγή ιολογικών εξετάσεων.
Υπό αυτές τις συνθήκες  οι εργαζόμενοι στον ΟΚΑΝΑ κρίνουμε ως εξαιρετικά επισφαλή τη λειτουργία των μονάδων, οι οποίες πλέον λειτουργούν μόνον χάρις στον «πατριωτισμό» του προσωπικού – αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για να διασφαλίσει ούτε την ασφάλεια εργαζομένων και μελών, ούτε τη  θεραπεία των μελών των προγραμμάτων, ούτε την ομαλή λειτουργία των δομών σε συνεργασία με την κοινότητα. Είναι σαφές τέλος ότι, στις παρούσες συνθήκες, δεν μπορεί να γίνει απορρόφηση ούτε του ελάχιστου αριθμού επιπλέον ασθενών  στις μονάδες υποκατάστασης.
            Στα πλαίσια αυτά, καλούμε τους Υπεύθυνους όλων των δομών, αλλά και τους Εργαζόμενους σε αυτές, να αναστείλουν κάθε διαδικασία νέων εισαγωγών, εκτός εξαιρετικά επειγουσών περιπτώσεων, ως την ελάχιστη προσπάθεια διασφάλισης μιας στοιχειωδώς αξιοπρεπούς λειτουργίας των Προγραμμάτων.    
 
 
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου