Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Ανακοίνωση του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ

Με αφορμή το επεισόδιο σωματικής και λεκτικής βίας εναντίον του υπεύθυνου της Μονάδας Υποκατάστασης του νοσοκομείου Σωτηρία, το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ:

1.      Εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση του στον συνάδελφο, ο οποίος χωρίς καμμία υπαιτιότητα του, δέχτηκε επίθεση άπό θεραπευόμενο της μονάδας του εν ώρα εργασίας.

 2.      Δηλώνει ότι το συγκεκριμένο γεγονός αποτελεί ένα από τα πιο επώδυνα και σοβαρά εργατικά ατυχήματα με επιπτώσεις όχι μόνο στην υγεία του ατόμου που το υπέστη αλλά και στην υγεία των υπολοίπων εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ. Για το λόγο αυτό, προτίθεται να λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα εναντίον παντός υπευθύνου, και να πράξει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των εργαζομένων.

3.      Την ευθύνη για το συγκεκριμένο περιστατικό φέρει ακέραια η Διοίκηση του Οργανισμού, δεδομένου ότι με την προσφιλή τακτική της να παρεμβαίνει εντελώς αντιδεοντολογικά και ανεπίτρεπτα στις θεραπευτικές διαδικασίες και αποφάσεις -με τρόπους που θυμίζουν τα γνωστά και απεχθή ρουσφέτια-, δημιουργεί σύγχυση στους θεραπευόμενους, τη στιγμή ακριβώς που αυτοί χρειάζονται σταθερότητα και αποφυγή οποιουδήποτε διπλού μυνήματος. Ενημερώνουμε τη Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ (σε όλα τα επίπεδα) ότι οι εργαζόμενοι του ΟΚΑΝΑ δεν είναι και ούτε πρόκειται να γίνουν άβουλα πιόνια και πειθήνια όργανα διεκπεραίωσης άνωθεν εντολών. Μόνο η ελευθερία και η ανεξαρτησία των αποφάσεων του θεραπευτικού προσωπικού, σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας και τις θεσμοθετημένες διαδικασίες της θεραπευτικής ομάδας, μπορούν να εγγυηθούν τον θεραπευτικό προσανατολισμό του ΟΚΑΝΑ. Δεν θα επιτρέψουμε την μετατροπή των μονάδων του ΟΚΑΝΑ ούτε σε αποθήκες ψυχών, ούτε σε κέντρα εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων.

4.      Όλα τα όργανα της Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ (Πρόεδρος, μέλη ΔΣ, Γενικός Διευθυντής, Διεύθυνση Εφαρμογών) οφείλουν με την συμπεριφορά και τη στάση τους, όχι μόνο να μην εκθέτουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους του Οργανισμού, αλλά και να τους προφυλάσσουν με όλους τους δυνατούς τρόπους από παρόμοιες επιθέσεις. Απαιτούμε:

a.       Καμία παρέμβαση διοικητικού οργάνου στις θεραπευτικές διαδικασίες, πλήρης ανεξαρτησία από πολιτικά ή οποιαδήποτε άλλα κέντρα με θεσμοθέτηση του ρόλου της θεραπευτικής ομάδας ως επιστημονικό συλλογικό όργανο .

b.      την άμεση πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού φύλαξης, με μετατροπή των ελαστικών μορφών απασχόλησης σε πλήρους και αποκλειστικής, ώστε να υπάρχει κάλυψη για  ολόκληρη τη διάρκεια λειτουργίας των μονάδων.

c.       την άμεση υπογραφή ΣΣΕ με πλήρη επαναφορά της υποχρεωτικής άδειας για την πρόληψη του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης.Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ

Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΘΥΕΛΛΗΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Μονοθεματικό Δελτίο Θυέλλης
(λόγω φόρτου εργασίας αλλά και φόρτου διακοπών).


Έγινε σήμερα η συνάντηση εκπροσώπων του Συλλόγου Εργαζομένων με το ΔΣ του ΟΚΑΝΑ. Από τη μεριά του Συλλόγου παραβρέθηκαν οι Αναγνώστου και Σταυρόπουλος. 
Εκθέσαμε στα μέλη του ΔΣ την αναγκαιότητα συμμετοχής μας ως παρατηρητών στο ΔΣ του ΟΚΑΝΑ χωρίς δικαίωμα ψήφου αλλά με δικαίωμα λόγου, ώστε να υπάρχει τουλάχιστον αλληλοενημέρωση, λόγω και της ιδιαιτερότητας του έργου που παρέχει ο ΟΚΑΝΑ. 
Περιγράψαμε τις επιπτώσεις της κρίσης στο φαινόμενο της εξάρτησης (επιδείνωση του φαινομένου με παράλληλη μείωση των κοινωνικών δομών στήριξης), την κατάσταση των μονάδων του ΟΚΑΝΑ και τη σημασία των ελλείψεων, που παρατηρούνται σε όλες τις μονάδες σε αντιδραστήρια, φάρμακα, αναλώσιμα, χώρους αλλά και προσωπικό.  
Τονίσαμε ότι δεν είναι οι αριθμοί πάντα το ζητούμενο αλλά η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Περιγράψαμε την κατάσταση των εργαζομένων (μείωση μισθών με το παραπάνω και παράνομα, μη εφαρμογή παλιότερων ΣΣΕ, χωρίς υπογραφή τρέχουσας ΣΣΕ, χρωστούμενα αλλά και υπεξαίρεση παρακρατηθέντων κλπ, κλπ να μη μακρυγορούμε). 
Τελειώνοντας θέσαμε τα ακόλουθα ερωτήματα: 
Υπάρχει η πολιτική βούληση για τη βιωσιμότητα του ΟΚΑΝΑ; 
Αν ναι, με ποιόν τρόπο θα καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες του Οργανισμού, ώστε να μη δημιουργεί χρέη και ως εκ τούτου να μη κλείσει στο τέλος του 2014; 
Μήπως τελικά ισχύουν οι φήμες περί απολύσεων και αντανακλούν την έλλειψη πολιτικής βούλησης που είναι απαραίτητη για τη συνέχιση του έργου του ΟΚΑΝΑ; 

Από τη μεριά του ο Πρόεδρος μας διαβεβαίωσε ότι κάποια από τα προβλήματα της καθημερινότητας στις μονάδες θα καλυτερέψουν άμεσα, καθότι εγκρίθηκαν τα ποσά που δίνονται μηνιαία στις μονάδες για τα μικροέξοδα (μια μάλιστα από τις πηγές χρηματοδότησης, αν καταλάβαμε καλά, είναι οι μισθοί κάποιων συναδέλφων, που έχουν παραιτηθεί). Ότι και το πρόβλημα του φαρμάκου λύθηκε, παρόλο που δεν μας είπε λεπτομέρειες. Δεν μας είπε επίσης τίποτα για την προμήθεια των αντιδραστηρίων.

Μας καθησύχασε ότι από τώρα και πέρα θα κατατίθενται κανονικά τα χρήματα των δικών μας εισφορών για τον Σύλλογο και το ΤΑΣΕΟ, καθώς και οι δόσεις των δανείων, αλλά δεν μας είπε τίποτα για τα χρωστούμενα της προηγούμενης περιόδου. 

Όλοι μαζί (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, μέλη ΔΣ, Γενικός Διευθυντής)  μας είπαν ότι δεν ξέρουν, ούτε έχουν ακούσει τίποτα για απολύσεις. Πιο συγκεκριμένα ο Πρόεδρος μας είπε ότι στις 6000 απολύσεις από ΝΠΙΔ που "εκκρεμούν", δεν αναφέρονται απολύσεις από φορείς του Υπουργείου Υγείας. Επίσης ότι στο νέο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται έκτακτη επιχορήγηση σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (άρα και του ΟΚΑΝΑ), αλλά μέχρι στιγμής το μόνο που υπάρχει είναι μια αισιοδοξία που βασίζεται μεν σε πληροφορίες, οι οποίες όμως δεν είναι ανακοινώσιμες (γιατί ως γνωστόν εμείς έχουμε μια "διαστροφή σε εισαγωγικά" και ό,τι λέει ο Πρόεδρος το γράφουμε στο διαδίκτυο, το βλέπουν και  οι άλλοι κλπ, κλπ). Τέλος πληροφόρησε τα μέλη του ΔΣ ότι αρχές Σεπτέμβρη θα υπογραφεί η νέα ΣΣΕ.  

Παρεπιπτόντως (καθώς ακόμη δεν έχουν συνεδριάσει τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Συλλόγου) ρωτήσαμε τα μέλη του ΔΣ αν αντιλαμβάνονται ότι με εφαρμογές κανόνων, όπως οι προτεινόμενοι στη νέα ντιρεκτίβα του Γενικού Διευθυντή, ελλοχεύει ο κίνδυνος μεγάλης διασποράς των υποκατάστατων στην παράνομη αγορά με ότι αυτό συνεπάγεται. Κάποια από τα μέλη έδειξαν να θορυβούνται, ο Πρόεδρος έλεγε και ξανάλεγε ότι αυτό δεν είναι εγκύκλιος αλλά μια γνώμη που τίθεται για συζήτηση από την ομάδα που κάνει την εισήγηση, ο γενικός Διευθυντής  έδειξε να μη θυμάται ότι έχει ήδη "διατάξει" την πιστή εφαρμογή όσων οι πάνσοφοι της ομάδας των έξι (αν δεν κάνουμε λάθος) ανακάλυψαν στην διεθνή βιβλιογραφία. Σε κάποια στιγμή ο Πρόεδρος είπε ότι πρέπει να αποσυρθεί η εντολή και να γίνει διάλογος με την ομάδα που κάνει αυτή την πρόταση και την επιστημονική επιτροπή του Συλλόγου, ενώ η τελική απόφαση για το τι θα γίνεται θα παρθεί από το ΔΣ του ΟΚΑΝΑ, καθώς πράγματι υπάρχει πρόβλημα με τους διαφορετικούς κανόνες που ισχύουν ανά μονάδα. 

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, όπως καταλαβαίνετε τίποτα δεν έχει τελειώσει, αντίθετα η κατάσταση παραμένει ρευστή, άμα και ολισθηρή. 
Μείνετε συντονισμένοι και μην μαλώνετε μεταξύ σας. Ο εχθρός είναι αλλού και όχι ανάμεσα μας (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων φυσικά, που όλοι και όλες τις γνωρίζουμε). 

Το φθινόπωρο που έρχεται αν μη τι άλλο θα είναι μάλλον πολύ ενδιαφέρον. Και -γιατί όχι? - ανατρεπτικό κι ελπιδοφόρο. Στο χέρι μας είναι...όπως ήταν πάντα...

ΥΓ (1): Αν υπήρξε η παραμικρή παρεξήγηση σε όσα γράψαμε για τις μονάδες της λεβεντογέννας να διορθώσουμε: Κανείς (πολύ περισσότερο η ΑρΣυ) δεν είπε ότι η μια μονάδα κατηγόρησε την άλλη. Ο Πρόεδρος ανέφερε ως παραδείγματα άνισης κούρασης (άρα και πιθανότητας burn out, άρα και ανάγκης για άδεια) τους εργαζόμενους στις τρεις μονάδες της Κρήτης, λόγω της διαφορετικής αναλογίας προσωπικού - θεραπευόμενων στις τρεις πόλεις. Οι παριστάμενοι από τη μεριά του Συλλόγου με σφοδρότητα και επιμονή είπαμε ότι δεν μετριώνται έτσι αυτά τα πράγματα, ότι η άδεια δεν είναι πριμ αλλά άδεια πρόληψης του φαινομένου και ότι πολλές φορές τέτοιες λογικές "παραγωγικότητας" αντί να αποτρέπουν το burn out  το κάνουν πιθανότερο. Μερικά από τα σχόλια που γράφονται, το έχουμε ξαναπεί, μας προβληματίζουν και εμάς με την διασπαστική τους λογική και την καχυποψία, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι μόνος αρμόδιος για να απαντήσει είναι ο ίδιος ο "λαός" με τη δική του γνώμη. Το blog παραμένει ανοιχτό///

ΥΓ (2): Είμαστε πολύ (αλλά πάρα πολύ!) χαρούμενοι που από χτες αποκτήσαμε έναν "ανθρωπάκο" ακόμα στην μεγάλη οικογένεια της ΑρΣυ, του Συλλόγου, του κόσμου ολόκληρου. Να σου ζήσει Ολγίτσα Β.    

Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Συναυλία συμπαράστασης στις αγωνιζόμενες καθαρίστριες του ΥΠΟΙΚ - Δευτέρα 9μμ, Σύνταγμα:
http://www.ertopen.com./news/ellada/koinwnia/item/23388-megalh-synaylia-allhleggyhs-gia-tis-agwnizomenes-katharistries-toy-ypoyrgeioy-oikonomikwn

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΘΥΕΛΛΗΣ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Πολλά και διάφορα έγιναν την εβδομάδα που μας πέρασε. Ας αρχίσουμε χρονολογικά:

  1. Την Τρίτη επικοινώνησε ο οργανωτικός γραμματέας του ΔΣ του Συλλόγου με το γραφείο της υφυπουργού για να κανονισθεί η συνάντηση που εκκρεμεί από την προ-προηγούμενη εβδομάδα. Για να κανονισθεί η συνάντηση του ζητήθηκαν στοιχεία για τον προϋπολογισμό του ΟΚΑΝΑ και τις ανάγκες του. Μείναμε όλοι ενεοί. Επειδή είναι αδύνατον να μην τα ξέρουν προφανώς μας δουλεύουν!!!!!!!
  2. Την Τετάρτη εκδικάσθηκε η υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων για τις μειώσεις μισθών. Η Πρόεδρος φαινόταν φιλική αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, ο δικηγόρος του ΟΚΑΝΑ προσπάθησε την τελευταία στιγμή να επηρεάσει την Πρόεδρο λέγοντας ότι "δεν πρέπει να κερδίσουμε γιατί στο τέλος μπορεί να χάσουμε και να μας ζητηθούν τα χρήματα πίσω, οπότε τότε μπορεί οι καημένοι οι εργαζόμενοι να δυσκολευτούν". Πήρε την κατάλληλη απάντηση από τον δικηγόρο του Συλλόγου ("δηλαδή μας λέτε να χάσουμε την υπόθεση μας για το καλό μας;"). Δεν εκδόθηκε -ως ανεμένετο άλλωστε - προσωρινή διαταγή, οπότε περιμένουμε τον Σεπτέμβριο την απόφαση του Πρωτοδικείου.
  3. Την  Πέμπτη έγινε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΔΟ (καθώς φαίνεται στη Ρόδο δεν πάνε μόνο για μπάνιο το καλοκαίρι)


(Οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες από τη Ρόδο μας κοινοποίησαν την ακόλουθη επιστολή που απέστειλαν στον Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ. Τη δημοσιεύουμε αυτούσια με τη μοναδική επισήμανση ότι αποτελεί ένα (πολύ) καλό παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις μονάδες Αθήνας Θεσσαλονίκης και λοιπής Ελλάδος).

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
                        ΟΚΑΝΑ           
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ
ΤΗΛ:  2241078171                        
                                                                                                                                    Ημερ.: 23/07/2014
                                                                                                                 
Κύριε Πρόεδρε,
Στη Μονάδα της Ρόδου παρατηρούνται τους τελευταίους μήνες σοβαρές ελλείψεις σε καθημερινά αναλώσιμα υλικά, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η λειτουργία της.
Εκκρεμούν παραγγελίες μηνών σε φάρμακα, αντιδραστήρια και αναλώσιμα, ενώ το αποθεματικό του ταμείου είναι μηδενικό, με ημερομηνία τελευταίας κατάθεσης 14/04/2014.
Υπάρχει παντελής έλλειψη ή περιορισμένη επάρκεια σε:
·         Ποτηράκια χορήγησης υποκατάστατων και νερού (είναι η δεύτερη εβδομάδα που οι θεραπευόμενοι φέρνουν μαζί τους τα ποτηράκια της χορήγησης, με όλους τους κινδύνους που ενέχει αυτό)
·         Αντιδραστήρια ουροαναλυτή
·         Χαρτιά υγείας

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΘΥΕΛΛΗΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Τα εύκολα:
1)      Εγινε συναντηση με τον Προεδρο του ΟΚΑΝΑ (22/7/14) παρουσία των νομικών συμβούλων και του Γενικού διευθυντού με αποκλειστικό θέμα τη διατύπωση του όρου της ΣΣΕ που αφορά την ουσιαστική κατάργηση του ΤΑΣΕΟ. Η εκτίμηση μας είναι ότι ο Προέδρος δεν θέλει να υπογράψει ο,τιδήποτε αφήνει την παραμικρή υπόνοια ότι μπορεί να παραχωρεί κάτι. Με άλλα λόγια ευχαρίστως δεν θα υπέγραφε καθόλου ΣΣΕ. Αντιθετα σκοπεύει να πουλήσει όσο το δυνατον καλύτερα ο,τιδήποτε αφαιρέσει απο τους εργαζόμενους, ώστε ως σωστός σοσιαλιστής  («Θου, Κύριε, φυλακή τω στόματί μου») να κατέβει στις εκλογές με το ΠΑΣΟΚ (ή με ότι άλλο παρομοίου ήθους) και να εκλεγεί για το μεταρρυθμιστικό του έργο. Απο τη μεριά μας υπενθυμίσαμε σε όλους τους παρόντες ότι μας χρωστούν τις εισφορες μας και αυτο είναι υπεξαίρεση και διώκεται ποινικά.
2)      Έγινε συνάντηση με τη νέα υφυπουργό (δεν υπάρχουν λόγια για να την περιγράψουν δημόσια, ούτε την υφυπουργό, ούτε την συνάντηση.  Η συνάντηση θα συνεχιζόταν την επόμενη εβδομάδα, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι το νεώτερο για το εάν κανονίσθηκε κάτι). 
3)      Έγινε συνάντηση της ΕΠΕΣΥ με τον Αν. Διευθυντή Εφαρμογών, ο οποίος εκτός από τα φαιδρά του τύπου «γιατί με αφήσατε να πραγματοποιήσω το επαίσχυντο σχέδιο μου;», ομολόγησε τον φόβο του ότι τον Σεπτέμβριο έρχονται ως και  απολύσεις.