Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΘΥΕΛΛΗΣ 04.08.2013


Την Πέμπτη 1η Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση μεταξύ του Δ.Σ. του σωματείου και της αρμόδιας επιτροπής του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ για τη διαπραγμάτευση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η συνάντηση αυτή είχε χαρακτήρα έναρξης των διαπραγματεύσεων. Από την πλευρά μας τα ζητήματα που θέσαμε ήταν τα παρακάτω:
 α) Κατανοούμε ότι το Δ.Σ. δεν έχει αρμοδιότητα να διαπραγματευτεί μισθολογικά ζητήματα. Ωστόσο, θεωρούμε απαραίτητο να  προστατευτεί το δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση και να συμπεριληφθεί στη σύμβαση άρθρο που να εκφράζει τη βούληση των δύο μερών ως προς αυτό και ως προς την εφαρμογή μελλοντικών αποφάσεων δικαστηρίων (με βάση και την έκβαση των ασφαλιστικών μέτρων και των αγωγών που έχουμε καταθέσει) και τυχόν βελτιωτικών ρυθμίσεων των μισθολογικών μας θεμάτων.
β)  Θέση μας είναι η διατήρηση όλων των θεσμικών που έχουμε με βάση τις προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις: ΤΑΣΕΟ, burn out, επίδομα βρεφονηπιακών κ.τ.λ. Επίσης, θέσαμε μία σειρά από επιπλέον θεσμικά ζητήματα προς διαπραγμάτευση: 4 ημέρες άδεια ασθένειας και  4 ημέρες γονική άδεια το χρόνο όπως στο δημόσιο τομέα, επαναφορά των αιτημάτων μας για εξωτερική εποπτεία έργου, χρηματοδότηση για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Από την πλευρά της η επιτροπή είχε μία καταρχήν θετική στάση. Εξέφρασε την επιθυμία να υπογραφεί το συντομότερο συλλογική σύμβαση. Μας ζητήθηκε να κάνουμε καταγραφή των θεσμικών που απορρέουν από προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις και των νέων που θέτουμε, ώστε η επιτροπή να τα μελετήσει και να ακολουθήσει νέα συνάντηση για επί της ουσίας διαπραγμάτευση, πιθανότατα στις αρχές του Σεπτεμβρίου.
Στο μεταξύ:
Ø  Όσοι κάναμε ασφαλιστικά μέτρα ξεκινήσαμε να πληρωνόμαστε με μισθό 2012.
Ø  Η αρμόδια υφυπουργός υπέγραψε τις εφημερίες και υπερωρίες των συναδέλφων για το 2013.
Ø  Μάθαμε ότι ο γενικός έχει δώσει εντολή να πληρωθεί το επίδομα των βρεφονηπιακών μέχρι τη λήξη της μετενέργειας (δηλαδή μέχρι  το Μάιο του ‘13).
Ø  Το Υπουργείο Υγείας πήρε έγκριση για επιπλέον χρηματοδότηση κατά 10 εκ ευρώ. Από αυτά, ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα δώσει 4,5 εκ ευρώ επιπλέον χρηματοδότηση στον ΟΚΑΝΑ.
Ø  Υπάρχει δέσμευση από το Υπουργείο για «ρεαλιστική χρηματοδότηση»  του ΟΚΑΝΑ για το 2014.


Σαν όνειρο καλοκαιρινής νυκτός…. αυγουστιάτικο καθησυχαστικό αεράκι…. Με τον υπαρκτό κίνδυνο να  αποδειχτούν όλα φρούδες ελπίδες όταν το φθινόπωρο θα συνεχίσει να διαλύεται το σύμπαν!!!